m35.vmms.vn | m35vmmsvn

Trường mầm non

Ý Kiến Phụ Huynh
Cô Phạm Bích Thủy

Là một người mẹ luôn quan tâm đến việc chăm sóc con cái. Vì thế qua cách dạy của trường, tôi rất hài lòng. Hàng ngày được biết…

Cô Phạm Bích Thủy

65 Chùa Bộc, Đống Đa, HN

Thầy Lê Hoàng Hải

Là một người mẹ luôn quan tâm đến việc chăm sóc con cái. Vì thế qua cách dạy của trường, tôi rất hài lòng. Hàng ngày được biết…

Thầy Lê Hoàng Hải

Hà Nội

Thầy Hoàng Anh

Là một người mẹ luôn quan tâm đến việc chăm sóc con cái. Vì thế qua cách dạy của trường, tôi rất hài lòng. Hàng ngày được biết…

Thầy Hoàng Anh

63 Láng Hạ

Hình Ảnh Hoạt Động

Hình ảnh
Nhóm 2
Nhóm 3
Nhóm 4
Nhóm 5
Nhóm 6
Video